LÂ İLÂHE İLLALLÂH

 

 

 

LÂ İLÂHE İLLALLÂH

Lâ İlâhe İllallâh… Allah’tan başka hiç bir ilahın bulunmadığını, O’nun dışındaki tüm ilahların sahte olduğunu, kâinattaki tüm varlıkların yegâne hâkiminin, biricik sahibinin Allah olduğunu ifade eden mübarek bir kelime...

Putları ve putlaşan insanları deviren, Allah’ın otorite ve egemenliğini hiçe sayan tağutların tahtlarını sarsan, kendisi için peygamberlerin gönderildiği, kitapların indirildiği; uğruna kılıçların çekildiği, kanların akıtıldığı ve nice şehitlerin verildiği; sahibinin tepesinden kılıcı kaldıran, malına, canına ve ırzına dokunulmazlık getiren eşsiz bir ifade…

İçerik ve muhtevasına iman ederek, gerektirdiği doğrultuda hayat süren insanlara cenneti vacip, cehennemi haram kılan değerli bir kelime…

Kendisini İslam’a nispet eden insanların en çok telaffuz ettikleri, ama manasını en az bildikleri bir cümle…

Bu kelime gereğince insanlar, “mümin” ve “kâfir” diye iki sınıfa ayrılır.

Bu kelime; yaratılışın gayesi, sevap ve günahın kaynağıdır. Din onun için tesis edilmiş, cihad kılıçları onu yüceltmek için sıyrılmıştır. O, Allah’ın tüm kulları üzerindeki hakkıdır…

Onun vesilesi ile İslam’a girilir, Daru’s selam olan cennetin kapıları onun aracılığı ile açılır. O, yeryüzüne indirilmiş en mübarek kelimedir.

Kendisine inanan insanlara Allah’ın kopmak bilemeyen sağlam bir kulpudur...

Hizipleşmenin ve tefrikanın önüne çekilmiş bir settir.

Putları yıkan, tağutları yok eden ve sahte ilahları yerle yeksân eden bir balyozdur…

Zikrin en faziletlisidir.

Kökü yerde sabit, dalları gökte olan ve Allah’ın izni ile her zaman meyvesini veren güzel bir ağaçtır…

 Manasını anlatmaya mürekkeplerin tükendiği, sahifelerin yetmediği, kelimelerin aciz kaldığı muazzam bir ilim hazinesidir.

Evet. O, La İlahe İllallahtır…