“Ey kavmim, şu peygamberlere uyun. Uyun şu sizden hiçbir ücret istemeyenlere!...” (36/Yâsîn, 20, 21)

İLK DÜZEY
(Birinci Aşama)
 
 (İkinci Aşama)
 
 (Üçüncü Aşama)
 
1. Kelime-i Tevhid’in Anlam ve Şartları (Nedâ Yayınları) 1. Kavramlarla İman Esasları (Buruc Yayınları) 1.  ‘Şehadet’ Said Havva (Yenda veya Ravza Yayınları)
2. Rasûlullah’ın Evinde Bir Gün (Guraba Yayınları) 2. Rasulullah’ın Kişisel ve Ahlakî Özellikleri (Guraba Yayınları) 2. Öldükten Sonra Fayda Verecek Ameller (Polen Yayınları)
3. Davacın Peygamber Olursa? (Nedâ Yayınları) 3. Demokrasi Bir Dindir (Şehadet Yayınları) 3. Yaşama Fırsatı (İnsan Dergisi Yayınları)
4. Alnımdaki Işık (İnsan Dergisi Yayınları) 4. Niçin Namaz Kılıyoruz? (Polen Yayınları) 4. Vejetaryen Olmak İstiyoruz (Nedâ Yayınları)
5. Anne Babamla İlişkim Nasıl Olmalı? (Nedâ Yayınları) 5. Kitâbu’z-Zühd ve Ahlak (Hüner Yayınları) 5. İşte Peygamberimiz (Guraba Yayınları)
6. Riyazu’s-Salihin (İmam Nevevî) 6. Sevgilerin En Güzeli Allah İçin Sevmek (Polen Yayınları) 6. İşte Şeriat Budur (Şehadet Yayınları)
7. Mezar Notları (İnsan Dergisi Yayınları) 7. Dualarımız Niçin Kabul Olunmuyor?(Polen Yayınları) 7. Sen de Ezberleyebilirsin (Meva Yayınları)
     
     
     
ORTA DÜZEY
(Birinci Aşama)
 
 (İkinci Aşama)
 
 (Üçüncü Aşama)
 
1. Tüm Rasullerin Ortak Daveti (Furkan Yayınları) 1. Nasıl Muvahhid Bir Müslüman Olursun? (Polen Yayınları) 1. Yön Veren Yazılar (Nedâ Yayınları)
2. İhlâs Nedir?(Beyaz Karınca Yayınları) 2. Arınma Yolu -1- (Buruc Yayınları) 2. Şeytandan Korunma Yolu (Buruc Yayınları)
3. Ümmetin Terk Edilmiş Vazifesi (Nedâ Yayınları) 3. Arınma Yolu -2- (Buruc Yayınları) 3. Kardeşime Mektup (Bekâ Yayınları)
4. Allah’a Adanmış Gençlikler (Furkan Yayınları) 4. Anne Babaya Davranış Fıkhı (Polen Yayınları) 4. Nefis Terbiyesi (Bekâ Yayınları)
5. Peygamberimizin Şahsiyeti ve Karakteri (Polen Yayınları) 5. İslam Erlerine Nasihatler (Şehadet Yayınları) 5. İslam Davetçisine Önemli Notlar (Nedâ Yayınları)
6. Meclis Âdabı (Nedâ Yayınları) 6. Esma-i Hüsna(Konevider Yayınları) 6. İslam Kardeşliği (Nedâ Yayınları)
7. Amansız Hastalık Gaflet (Nedâ Yayınları) 7. Görgü Kuralları (Bekâ Yayınları) 7. el-Edebu’l-Müfred (İmam Buharî)
     
     
     
ÜST DÜZEY
(Birinci Aşama)
 
 (İkinci Aşama)
 
 (Üçüncü Aşama)
 
1. Hâkimiyet Mefhumu (Şehadet Yayınları) 1. Allah’a İman (Sallabî/Ravza Yayınları) 1. İslam Hukuku Açısından Tekfir Meselesi (Nedâ Yayınları)
2. Zamanın Kıymeti (Rağbet Yayınları) 2. Meleklere İman (Sallabî/Ravza Yayınları) 2. Cehalet Özrü (Şehadet Yayınları)
3. Kitabu’l-İlm ve’l-Edeb (Konevider Yayınları) 3. Ahirete İman (Sallabî/Ravza Yayınları) 3. İman (Abdullah el-Eserî/Guraba Yayınları)
4. Nefis Terbiyesi (Polen Yayınları) 4. el-Âdâb (Beyhakî/Beka Yayınları) 4. Zafer ve İktidar Vadedilen Nesil (Mecdî Hilalî/Beka Yayınları)
5. Şeytanın Tuzakları (Guraba Yayınları) 5. Peygamber Efendimizin Hayatı (Mubarekfûrî/Risale Yayınları) 5. Siyer-i Nebi (Sallabî/Ravza Yayınları)
6. Üzülme Mutlu Ol! (Guraba Yayınları) 6. Hayatu’s-Sahabe, el-Mısrî (Polen Yayınları) 6. İrca Saldırılarına Karşı Şüphelerin Giderilmesi (Şehadet Yayınları)
7. Yiğit Muvahhidlerin Öyküsü (Furkan Yayınları) 7. Kuranın Gölgesinden Mesajlar (Nedâ Yayınları) 7. İslam Davetçilerine (Ulvan/Ravza Yayınları)