“İman eden erkekler ve kadınlar, birbirlerinin velisidirler. Onlar iyiliği emreder, kötülükten menederler.” (Tevbe, 71)

İLMİN ÖNEMİ
İLMİN FAZİLETİNİN DELİLLERİ